HOOLDUS

Hooldusteenindus — see on terve tööde kompleks, mille eesmärgiks on seadme rikete ennetamine.

Ventilatsiooni hooldus

AHU service

Soojustagastusega ventilatsiooniagregaadid kasutavad soojuskadude vähendamiseks  soojusvahetit, mis on kaitstud filtritega, kuid vaatamata sellele satub aja jooksul tolmuosakesi soojusvaheti pinnale ja ka seadme sisse. Selle tõttu soojusvaheti ummistub ja seadme kasutegur langeb ning kasvab energia kulu. Selle vältimiseks on soovitatav peale tavalise filtripuhastuse ja vahetuse teha seadmetele põhjalikum hooldus.

Hoolduse käigus kontrollitakse ning vajadusel vahetatakse filtrid, puhastatakse soojusvahetid, kontrollitakse ventilaatorite (mootorid, laagrid) olukorda, vaadatakse üle rihmad ja pingutatakse üle elektriühendused. Kontrollitakse kondensvee äravoolu toimimist ning vajadusel puhastatakse haisulukk. Hooldus tagab seadmele pikema eksplotatsiooni aja ning aitab avastada varakult võimalikke rikkeid.

VRF/VRV ja külmasüsteemide hooldus

Teostame tsentraalsete külmasüsteemide hooldus-ja remondi töid.

Tööde standardne loetelu sisaldab:

» Siseploki filtrite puhastamist
» Välisploki soojusvaheti puhastamist
» Drenaažisüsteemi puhastamist
» Seadme töörežiimide kontrollimist
» Süsteemi töörõhu kontrollimist
» Külmutuskontuuri hermeetilisuse kontrollimist
» Võimalike lekkekohtade likvideerimist
» Täiendavat freooniga täitmist (vajadusel)
» Tööpingete mõõtmist
» Töötemperatuuride mõõtmist

Soojuspumba/konditsioneeri hooldus

wind free

Konditsioneeride või soojuspumpade hoolduses sisalduvad tööd:

– siseseadme filtrite ja aurusti puhastamine , välisseadme soojusvaheti puhastamine
– kondensaadi äravoolu puhastamine ja kondensaadi vee pumba kontroll
– külmakontuuri hermeetilisuse kontroll ja süsteemi töörõhu kontrollimine
– seadme tööreziimide kontrollimine: töötemperatuuride ja tööpingete mõõtmine.